Personuppgiftspolicy hos Forlaget Strössel I/S

Vi samlar endast in personuppgifter om det skulle vara relevant för oss och vi samlar endast in personuppgifter om det är relevant för din verksamhet hos Forlaget Strössel I/S.

Vid samling, bearbetning och användning av dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagbestämmelser.

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som vi är lagligen skyldiga att göra det, eller så länge det är relevant för det syfte de samlades in för.

Information som vi samlar

Om du ​​vill skicka in ett manuskript, illustrationer eller köp och ta emot en produkt eller tjänst från oss, måste vi samla in vissa personuppgifter för att kunna komplettera manuskriptet eller transaktionen och förse dig med våra tjänster. Vi kan använda cookies för att hålla reda på innehållet i din kundvagn när du använder vår webshop.

Vi kan få information som namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den varierar med postadress), telefonnummer och betalningsinformation.

Forlaget Strössel I/S samlar och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

  • Besök vår hemsida
  • Utför ett köp av våra produkter
  • Skapa ett konto
  • Registrera dig för vårt nyhetsbrev
  • Skicka oss manuskript, illustrationer, frågor, klagomål eller återkoppling

Datastyrenheten

Dataansvarig för insamling, bearbetning och användning av din personliga information på www.forlagetstrossel.dk är Forlaget Strössel I/S, Jydegænge 7, DK3730 Nexø, org. nr. DK39134853.

Behandlingsbaser och syfte

Vi får din vanliga kontaktinformation, såsom namn och adress, för att ge dig ett svar på manuskriptinsändningen eller att leverera den produkt eller tjänst du har köpt från oss. Vi samlar din e-postadress för att skicka en bekräftelse på mottagandet av ditt manuskript och beställningsbekräftelse och leveransbekräftelse på inköp.

När du betalar för din produkt eller tjänst samlar vi in ​​ditt namn, kortdata och IP-adress. Den information som samlas i samband med betalningstransaktionen används och lagras endast för betalningsavräkning och uppfyllande av avtalet. När du gör betalningar skickas några av dina data vidare till QuickPay, inklusive information som behövs för att slutföra eller stödja betalningen, till exempel det totala inköpsbeloppet och faktureringsinformationen.

Om du har gett ditt samtycke under registreringsprocessen eller på vår hemsida använder vi din e-postadress för att skicka ett nyhetsbrev. Du kan prenumerera och avsluta prenumerationen när som helst från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk till unsubscribe. Om behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Om du inte vill avslöja de personuppgifter som krävs för att köpa en produkt, kommer du inte att kunna köpa produkter från oss på vår hemsida.

Din information (utom din e-postadress om du har samtyckt till bearbetningen för att få erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att du har fått din produkt eller tjänst. Om du avvisar ditt manuskript, raderas alla uppgifter du har gett oss i samband med bedömningen av manuskriptet. Om vi ​​accepterar ditt manuskript, kommer vi att behålla dina uppgifter så länge de är nödvändiga för vårt samarbete.

Andra mottagare av personlig information

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredje länder.

Vi har vår hemsida på UnoEuro och betalningssystemet via PayPal, som fungerar som vår dataprocessor. Alla personuppgifter du tillhandahåller på vår webbplats lagras i UnoEuros datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer att leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är dataprocessorer och i vissa fall behandlar personuppgifter i samband med deras tillhandahållande av tjänster till oss. Våra dataprocessorer behandlar endast personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med lagstadgade krav för dataprocessorer.

Vi har ingått databehandlingsavtal med våra dataprocessorer, vilket är vår garanti för att de överensstämmer med gällande regler för skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter som vi alltid måste säkerställa att vi uppfyller. Du har rätt att fråga oss följande:

  • Tillgång till och korrigering/ändring av dina personuppgifter
  • Sletning av personuppgifter

Du har också rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter eller för att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran till vår e-postadress info@forlagetstrossel.dk.