KONTAKT

MATILDA BREDBERG
MATILDA BREDBERGGrundare och författare
Fil. kand i bilblioteks och informationsvetenskap från Linnéuniversitet.
JULIE BENNEDBÆK
JULIE BENNEDBÆKStiftare och förlagsredaktör
Kand. mag. i kommunikation från Aalborg Universitet.
WATSON
WATSONFörlagshund
Watson är en blandining av labrador, border collie och berner sennen.